Skogs & Bemanningsservice utför arbete med 7 ton grävmaskin på gummilarver, hjullastare samt lastbil. Vi utför jobb såsom:

*Avloppsanläggningar
Vi är auktoriserade för FANN-anläggningar och har ME-Skolans certifiering.
*Dränering
*Dikning
*Leveranser av grus & matjord

Allt till vettiga priser! Kontakta oss för kostnadsfri offert.


0704-580757 David
0705-670697 Stefan

 

 

Sättning av slamavskiljare FANN
FANN biomoduler
Tät markbädd FANN
Jobbet klart!