Välkommen!

Här tänkte vi på bästa tänkbara och mest kortfattade sätt angripa ämnet VED.

Generellt kan man säga att  tyngre träslag innehåller mer värme än lätta, förutsatt att vikten inte beror på vatten. De bästa trädslagen energimässigt sett är därför Ek, Bok, Ask, Rönn och Syren. Dock finns dessa trädslag i begränsad mängd och är inget alternativ till någon omfattande vedproduktion.

Det träslag som både är vanligt förekommande, snabbväxande och energimässigt bra är Björk. Kortfattat och grovt räknat kan man säga att   1 m3s björkved innehåller lika mycket energi som 100 liter villaolja eller motsvarar ca 1000kwh el. Detta förutsatt att vedens fukthalt är under 25%. 

En normal villa som förbrukar ca 3 m3 villaolja skulle förbruka ca 30 m3s björkved. Veden från Skogs & Bemanningsservice skulle kosta 15000Kr och villaoljan ca 36000Kr. 

Energiinnehåll för olika träslag:

Ek:     2900kwh/m3
Björk: 2650kwh/m3
Tall:   2350kwh/m3
Gran:  2000kwh/m3
Asp:   2000kwh/m3
Al:      2000kwh/m3

Ovanstående siffror gäller en "fastkubik" (m3f), alltså en massiv kub med en meters sida av träslaget i fråga.

1 m3 "fast" ved motsvarar ca 2m3 travad ved, vilket i sin tur motsvarar knappt 3m3 stjälpt ved.

Frestas man av tanken att köpa blandved för att den är billigare än björkveden skall man tänka på att den i regel har ett avsevärt sämre energiinnehåll och bör därför vara betydligt billigare.