Skogs & Bemanningssrvice AB utför uppdrag inom skogsvård såsom:

*Ungskogsröjning
*Underröjning
*Plantering och plantförmedling
*Manuellhuggningar
*Rådgivning
*Fällning och bortforsling av träd i trädgårdar
*Tomthuggnngar

 

Kontakta Stefan Ohlsson, tel. 0705-670697
Email: förnamn@skogsservice.com

 

Bildnamn

Vi säljer och planterar svenskodlade plantor av högsta kvalité

Bildnamn

Din skog är värdefull, det lönar sig att sköta den!!
Låt oss göra jobbet.